Skip to main content

Affärsrådgivning, konsultation, utbildning, coachning och föreläsningar

Med erfarenheter från små till stora företag kan Affärsrådgivarna sätta sig in i företagets olika faser. Många entreprenörer och företagare arbetar idag utan varken bollplank eller stöd utifrån. Då finns Affärsrådgivarna där beredda att stötta och göra möjligheter till verklighet. Affärsrådgivarna Sverige AB ger konsultation, coachning, föreläser samt ger företagsanpassade utbildningar för både små och stora företag.Vi arbetar med att stötta och coacha entreprenörer och företagare, stora som små, med hjälp av den stora erfarenhet och kompetens vi skaffat oss under många år. Lönsamhet, tillväxt, finansiering, strategier, kommunikation, försäljning, presentationsteknik, processbeskrivningar, ekonomisk uppföljning samt ägar- och verksamhetsstyrning är frågor vi brinner för. Vi erbjuder konsultation inom respektive område och håller även föreläsningar och utbildningar.

”Att dokumentera företagets interna- och externa processer dvs gå från humankapital till strukturkapital ökar företagets värde väsentligt vid en försäljning”

Konsulttimmen 
-anlita Affärsrådgivarna
Sverige AB kostnadsfritt.

Ekonomi, juridik eller ledarskap, organisationsutveckling, HR

Genom Konsulttimmen kan du anlita Affärsrådgivarna Sverige AB – helt kostnadsfritt upp till sex timmar. Affärsrådgivarnas egna konsult kan hjälpa dig inom ekonomi, juridik, organisationsutveckling etc. Konsulttimmen är till för dig som är företagare i Kronobergs län med 0–49 anställda. Det drivs och finansieras av Region Kronoberg och Europiska regionala utvecklingsfonden.

Läs mer och ansök nu på konsulttimmen.se.

Hans Svegmar

Erbjudanden

Vi tror på framtiden!
Framtiden kan bli bättre än gårdagen. Vi tror att det finns en uppdämd energi och att du och ditt företag, tillsammans med medarbetare, kunder och leverantörer, önskar fortsätta utvecklas med stolthet och framgång. Därför fortsätter vi våra satsningar med två erbjudanden som kan göra oss ännu mer nyttiga som utvecklingspartner.

ICF* diplomerad coach, coachning i mästarklass.

Vi utökar nu vårt team med ytterligare en medarbetare och erbjuder nu även professionell coaching. Har du som privatperson eller företagsledare önskning om förändring? Då är coaching något för dig, ditt företag eller dina medarbetare! Coaching vänder sig till dig som står inför nya utmaningar, vill bryta gamla mönster, öka din medvetenhet, uppnå nya mål eller hitta dina styrkor såväl på det privata planet som det professionella. Tillsammans hittar vi nya vägar framåt och där du, genom Affärsrådgivarna får ett bollplank längs hela resan. Kontakta oss för mer information vad det skulle betyda för dig.

*International Coaching Federation

Linn Svegmar

InsightBuilder® –  ett analysverktyg som tydliggör din organisations nuläge och möjligheter.

InsightBuilder®. Affärsrådgivarna Sverige har förvärvat rättigheterna till ett nytt analysverktyg som ger dig såväl en bild av ditt företags nuläge som inspiration att börja bygga en färdplan för utveckling mot mästarklass i din bransch:

Vi ger just nu våra kunder 50 procents rabatt på InsightBuilder®
Kontakta oss för mer information, info@affarsradgivarna.se

InsightBuilder® är ett analysverktyg som tydliggör din organisations nuläge och möjligheter.

Göran Lundberg

Våra expertområden

… lönsamhet:

Företag som upplever att de har svårigheter med att skapa lönsamhet eller står inför stor tillväxt.

… finansiering:

Företag som upplever likviditetssvårigheter eller inte förstår hur banken tänker.

… generationsskiften:

Företag som upplever att nästa generation inte vill ta över eller önskar sälja/köpa företag.

… ekonomisk uppföljning och kontroll:

Företag som behöver hjälp med ägar- och verksamhetsstyrning.

… processgenomgång:

Företag som behöver dokumentera sina processer, från humankapital till strukturkapital, för att på så sätt öka företagets värde inför en försäljning.

… förstå företagets ekonomi, BAS:

Grundläggande begrepp och kunskap i företagets ekonomi.

… förstå företagets ekonomi, fördjupning:

Förståelse för ekonomiska samband
och förmåga att tolka siffrorna som påverkar din lönsamhet.

… intern- och extern kommunikation i världsklass:

 Kriser, möjligheter, förändringar. Lär dig kommunikationens ABC och förvalta den i en gemensam digital handbok, åtkomlig för alla som behöver det.

ALMI Företagspartner Mälardalen AB

ALMI Företagspartner Mälardalen väljer Affärsrådgivarna Sverige AB
som partner i ny storsatsning på regionalt företagande

Affärsrådgivarna Sverige AB har utsetts till expertkonsult med inriktning mot små och medelstora företag i region Mälardalen. Avtalsperioden är på 2 år med start hösten 2022 med möjlighet till ytterligare 1 års förlängning.  

Arbetet innebär att via rådgivning hjälpa företagen inom området Management, dvs ledarskap, organisationsutveckling, kompetensförsörjning, tillväxt och internationalisering.

Efter granskning och utvärdering har ALMI Företagspartner Mälardalen nu valt att be det Ljungbybaserade konsultbolaget Affärsrådgivarna Sverige AB bidra med stödinsatser i programmet.

– Jag är förstås mycket glad över att Almi Företagspartner Mälardalen visar oss det här förtroendet, säger Anette Svegmar hos Affärsrådgivarna Sverige AB. Att vi blev valda bland många hundra andra deltagare vittnar om en tilltro till vårt bolags förmåga och kapacitet som gör mig stolt.

– Men framför allt ser jag fram emot att vi nu får ännu en möjlighet där vi kan skapa värde för det regionala näringsliv som är så viktigt, fortsätter hon.

Kundreferenser

Ljungby kommun

”Med mycket god kompetens och service tillhandahöll Affärsrådgivarna rådgivning åt näringslivet i Ljungby Kommun under Covid-19”
Per-Åke Adolfsson, Näringslivschef.

”StyrelseAkademien Sydost anlitar Affärsrådgivarna för att hålla styrelseutbildningar. Det görs på ett utmärkt sätt med goda omdömen.
Vi får dessutom alltid ett trevligt bemötande av Affärsrådgivarna.
Tack för ett givande samarbete!”
Charlotte Heliosson, Verksamhetsledare.

”Vi på Företagsfabriken är mycket nöjda med att anlita Affärsrådgivarna som seniora rådgivare till våra startups och tillväxtföretag. Rätt rådgivning och utbildning är viktiga framgångsfaktorer och helt avgörande för våra företag.” 
Sandra Ruuda, VD Företagsfabriken i Kronoberg AB.

 

”Vi är mycket nöjda med Affärsrådgivarna Sveriges insats som utbildare i en av våra VD-grupper. Deltagarna fick en bättre ekonomisk förståelse för sina egna verksamheter. Utbildaren var väl förberedd och påläst om deltagarna, samt hade själv mycket god kompetens inom området.”
David Brndusic, Affärschef/Rådgivare Almi Företagspartner Kronoberg.”Hans Svegmars förmåga att snabbt identifiera kärnan i en affärsfråga, kombinerad med hans energi, stora kontaktnät och robusta allmänbildning i ämnet business, innebär att relationen med Affärsrådgivarna Sverige AB verkligen har fört handlingen framåt för mig!”
Albin Åbom, Fleet Street AB.

 

”StyrelseAkademien Norr är den fjärde största föreningen i Sverige med en omfattande utbildningsverksamhet och där har vi vid ett flertal tillfällen använt Hans Svegmar, ackrediterad lärare hos StyrelseAkademien, med ett mycket gott kundbetyg. Hans har med ett naturligt, pedagogiskt anslag och hög kompetens inom bolagsstyrning tagit kursdeltagarna genom utbildning till certifierade styrelseledamot” 
Olof Degerfeldt, Ordförande.

”Jag kan varmt rekommendera Affärsrådgivarna. Deras analysverktyg, InsightBuilder®, synliggör på ett effektivt sätt kundens önskade läge jämfört med nuläget och gör såväl behov som utmaningar tydliga för både säljare och köpare. Det har vi kunnat använda för att påvisa brister men inte minst även de fördelar som våra produkter och tjänster kunnat ge kunden.”
Tony Ståhl, Säljansvarig.

”Affärsrådgivarna Sverige har gett oss stöd med såväl teoretiskt kunskapsunderlag som praktiska övningar och resonemang om affärsutveckling på ett sätt som skapat både värde och nytta i min operativa vardag.”
Lena Brink, Projektledare och gruppchef logistikutveckling.

 

”Vi hos Länsförsäkringar Kalmar Län är mycket nöjda med den hjälp vi fått av Affärsrådgivarna Sverige. Med professionell stöttning av våra rådgivare i deras kunddialog samt tips på nya sätt för oss att analysera våra kunders räkenskaper. Vi är både glada och nöjda över den professionella hjälp vi fått för att fortsätta bygga vår organisation framåt.”
Daniel Svensson, Rådgivningschef.

 

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig och berättar mer.
Det går även bra att ringa på 0708-11 16 70 alt. 0702-68 58 10 eller maila: info@affarsradgivarna.se.