Affärsrådgivning, utbildning och föreläsningar

Vi arbetar med att stötta entreprenörer och företagare, stora som små, med hjälp av den stora erfarenhet och kompetens vi skaffat oss under många år. Lönsamhet, tillväxt, finansiering, strategier, ekonomisk uppföljning samt ägar- och verksamhetsstyrning är frågor vi brinner för. Vi erbjuder konsultation inom respektive område och håller även föreläsningar och utbildningar.


Med anledning av Coronaviruset

Affärsrådgivarna följer och agerar enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

”Folkhälsomyndighetens experter råder nu alla med symtom på luftvägsinfektion, som hosta, ont i halsen och feber, att stanna hemma från jobbet och undvika sociala kontakter.”

Vi bokar gärna om fysiska möten till digitala för att på så sätt ändå genomföra bokade möten. Personer i teamet, eller av oss anlitade konsulter, kan av den anledningen boka om fysiska möten till digitala.

Vi avstår från närkontakt och hälsar således utan att ta i hand för att begränsa smittrisker. Vi uppmanar till noggrann handhygien.

Våra rutiner kan ändras om Folkhälsomyndigheten eller annan myndighet ändrar sin bedömning av läget.

Om oss

Med erfarenheter från små till stora företag kan Affärsrådgivarna sätta sig in i företagets olika faser. Många entreprenörer och företagare arbetar idag utan varken bollplank eller stöd utifrån. Då finns Affärsrådgivarna där beredda att stötta och göra möjligheter till verklighet. 
Affärsrådgivarna Sverige AB ger konsultation, föreläser samt ger företagsanpassade utbildningar för både små och stora företag.

”Man pratar om körkort för företagare, startar man bolag borde man så snabbt som möjligt sätta sig in i styrelsefrågor och styrelsearbetet. Det utvecklar både en själv och bolaget”.

Våra expertområden är

... lönsamhet:

Företag som upplever att de har svårigheter med att skapa lönsamhet eller står inför stor tillväxt.

... finansiering:

Företag som upplever likviditetssvårigheter eller inte förstår hur banken tänker.

... generationsskiften:

Företag som upplever att nästa generation inte vill ta över eller önskar sälja/köpa företag.

... ekonomisk uppföljning och kontroll:

Företag som behöver hjälp med ägar- och verksamhetsstyrning.

Nyheter

Konsulttimmen 2.0
Region Kronoberg väljer Affärsrådgivarna Sverige AB

som partner i ny storsatsning på regionalt företagande

Det EU-finansierade programmet ”Konsulttimmen 2.0” innebär att såväl nya som etablerade mindre företag i Kronoberg erbjuds kvalificerad rådgivning i framtidsavgörande utvecklingsfrågor under de kommande två åren.

Efter granskning och utvärdering har Region Kronoberg nu valt att be det Ljungbybaserade konsultbolaget Affärsrådgivarna Sverige AB bidra med stödinsatser i programmet.

Regionen avser teckna ett så kallat ramavtal med Affärsrådgivarna Sverige i två av programmets viktiga utvecklingsfält:

  • Ekonomi, avtal och juridik
  • Ledning, organisationsutveckling och HR (Human Resources)

– Jag är förstås mycket glad över att Region Kronoberg visar oss det här förtroendet, säger Anette Svegmar hos Affärsrådgivarna Sverige AB. Att vi blev valda vittnar om en tilltro till vårt bolags förmåga och kapacitet som gör mig stolt.

– Men framför allt ser jag fram emot att vi nu får ännu en arena där vi kan skapa värde för det lokala näringsliv som vi känner så väl, brinner för och själva är en del av, fortsätter hon.

Kundreferenser

Ljungby kommun

"Med mycket god kompetens och service tillhandahöll Affärsrådgivarna rådgivning åt näringslivet i Ljungby Kommun under Covid-19"
Per-Åke Adolfsson, näringslivschef.

”StyrelseAkademien Sydost anlitar Affärsrådgivarna för att hålla styrelseutbildningar. Det görs på ett utmärkt sätt med goda omdömen.
Vi får dessutom alltid ett trevligt bemötande av Affärsrådgivarna.
Tack för ett givande samarbete!”
Charlotte Heliosson, verksamhetsledare.

”Vi på Företagsfabriken är mycket nöjda med att anlita Affärsrådgivarna som seniora rådgivare till våra startups och tillväxtföretag. Rätt rådgivning och utbildning är viktiga framgångsfaktorer och helt avgörande för våra företag.” 
Sandra Ruuda, VD Företagsfabriken i Kronoberg AB.

 

"Hans Svegmars förmåga att snabbt identifiera kärnan i en affärsfråga, kombinerad med hans energi, stora kontaktnät och robusta allmänbildning i ämnet business, innebär att relationen med Affärsrådgivarna Sverige AB verkligen har fört handlingen framåt för mig!"
Göran Lundberg, Fleet Street AB.

 

”StyrelseAkademien Norr är den fjärde största föreningen i Sverige med en omfattande utbildningsverksamhet och där har vi vid ett flertal tillfällen använt Hans Svegmar, ackrediterad lärare hos StyrelseAkademien, med ett mycket gott kundbetyg. Hans har med ett naturligt, pedagogiskt anslag och hög kompetens inom bolagsstyrning tagit kursdeltagarna genom utbildning till certifierade styrelseledamot” 
Olof Degerfeldt, ordförande.

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig och berättar mer.
Det går även bra att ringa på 0708-11 16 70 alt. 0702-68 58 10 eller maila: info@affarsradgivarna.se.